Dasar Privasi

(Disemak 12-06-2023)

Di Mereka & Wanita dalam Keusahawanan (WiE), apa yang paling kami hargai ialah privasi anda. Kami berusaha sebaik mungkin untuk melindungi data peribadi dan maklumat peribadi anda dengan mematuhi undang-undang Malaysia. Notis Privasi ini digariskan untuk menggariskan dasar dan prinsip kami yang berkaitan dengan data peribadi dan maklumat peribadi anda.
Pada awalnya, Dasar Perlindungan Data Peribadi ini akan merangkumi bidang-bidang yang disenaraikan di bawah:-

 • Apa yang Kami Boleh Kumpulkan & Bagaimana Kami Mengumpulnya
 • Bagaimana Kami Menggunakan Data Peribadi Anda
 • Pendedahan Data Peribadi anda
 • Keselamatan Data Peribadi Anda
 • Penyimpanan Data Peribadi Anda
 • Ketepatan Data Peribadi Anda
 • Semakan kepada Dasar Perlindungan Data Peribadi

Data Peribadi yang Kami Boleh Kumpulkan & Bagaimana Kami Mengumpulnya

Dalam menyediakan perkhidmatan kami kepada anda, kami mungkin perlu mengumpul dan menyimpan data peribadi dan maklumat peribadi anda tentang anda. Ia mungkin termasuk yang berikut:-

 • Data peribadi dan maklumat peribadi termasuk nama, alamat, no telefon, nombor Kad Pengenalan, DOB, alamat e-mel, dll.
 • Butiran akaun bank termasuk nama pemegang akaun, nama bank, nombor akaun, dll
 • Gambar-gambar yang mungkin dihantar kepada kami untuk tujuan menggunakan perkhidmatan kami, dan lain-lain
 • CV apabila anda memohon pekerjaan dengan kami.

Selain daripada perkara di atas, apa-apa maklumat yang tidak terhad kepada maklumat yang dikumpulkan apabila anda melawat laman web kami termasuk alamat IP anda, maklumat yang boleh anda berikan kepada kami melalui borang hubungi kami, dll.
Dengan menyerahkan data peribadi dan maklumat peribadi anda kepada kami, anda bersetuju dengan penggunaan data anda untuk Tujuan yang disenaraikan atau dikenal pasti dalam Dasar Privasi ini. Sila beritahu kami jika anda tidak bersetuju untuk kami memproses data peribadi atau maklumat peribadi anda. Hubungan dengan pegawai perhubungan kami boleh didapati di bawah.

Bagaimana Kami Menggunakan Data Peribadi Anda

Dengan persetujuan anda dan bersetuju untuk kami menggunakan data peribadi anda, kami boleh menggunakan data peribadi anda dan maklumat jika dibenarkan di bawah undang-undang yang berkenaan.
Data peribadi dan maklumat peribadi anda boleh digunakan untuk tujuan berikut:-

 • untuk menilai permohonan/permintaan anda untuk produk dan perkhidmatan kami;
 • untuk memberi anda maklumat produk, perkhidmatan, tawaran pihak ketiga, yang mungkin menarik minat anda
 • untuk memaklumkan anda dari semasa ke semasa mengenai inisiatif kami
 • untuk mengemas kini anda mengenai agenda, projek dan lain-lain
 • untuk mengeluarkan laporan, data dan/atau statistik berdasarkan maklumat yang anda berikan
  untuk tujuan audit, pematuhan,
 • untuk menjalankan kaji selidik di mana kami fikir anda mungkin menarik minat
 • Untuk menjalankan penyelidikan pemasaran
 • untuk memindahkan atau menyerahkan hak, kepentingan dan kewajipan kami di bawah mana-mana perjanjian anda dengan kami.

Pendedahan Data Peribadi anda

Kami mungkin dikehendaki mendedahkan data peribadi dan maklumat peribadi tertentu mengenai anda kepada pihak ketiga berikut:-

 • syarikat dan/atau organisasi yang berkaitan dengan kumpulan syarikat Mereka seperti Biji-Biji dan NGO Biji-Biji (Biji-Biji NGO).
 • Ahli gabungan dan/rakan kongsi yang berganding bahu dengan kami
 • penasihat seperti akauntan, juruaudit, peguam di mana dibenarkan oleh anda
 • mana-mana orang yang berkaitan dengan penguatkuasaan atau pemeliharaan mana-mana hak kami di bawah perjanjian anda dengan kami

Keselamatan Data Peribadi anda & Pemindahan Data Peribadi

Di Mereka & WiE, kami bangga dengan keadaan perkhidmatan awan seni di mana maklumat anda akan selamat dan disimpan dalam peti besi masyarakat moden. Oleh kerana kemudahan penyimpanan awan dan pelayan mungkin terletak di bidang kuasa lain, Data Peribadi anda mungkin dipindahkan, disimpan, digunakan dan diproses dalam bidang kuasa lain selain Malaysia.

Penyimpanan Data Peribadi anda

Penyimpanan semua Data Peribadi dan Maklumat Peribadi anda adalah tertakluk kepada terma dan syarat perjanjian anda dengan kami dan/atau anak-anak syarikat kami. Kami mungkin tidak menyimpan data anda jika ia tidak lagi diperlukan untuk tujuan tersebut pada masa pengumpulan.

Ketepatan Data Peribadi anda

Kami akan mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa data peribadi adalah tepat, lengkap, tidak mengelirukan dan sentiasa dikemas kini dengan mengambil kira tujuan, termasuk apa-apa tujuan yang berkaitan secara langsung, yang mana data peribadi dikumpulkan dan diproses selanjutnya. Sekiranya anda mendapati bahawa data anda mengelirukan atau salah, anda boleh menghubungi pegawai perhubungan kami seperti yang disediakan di bawah.

Semakan kepada Dasar Perlindungan Data Peribadi

Kami boleh menyemak semula notis privasi kami dari semasa ke semasa dan notis yang sama akan disampaikan kepada diri anda melalui laman web dan / atau e-mel kami.

Libatkan diri sebagai rakan kongsi

Daftar di sini